Certificaten

Certificaten

ISO 9001

Een bouwonderneming met klasse 8, vraagt structuur. Daarom werken wij reeds vele jaren volgens het gecertificeerd kwaliteitssysteem  ISO-9001.

 

ISO

 

TRENDSGAZELLEN

De Trends Gazellen zijn de snelgroeiende bedrijven die het competitieve vermogen van de streek aanzwengelen en het ondernemingsklimaat in positieve zin beïnvloeden. Daarmee behoren wij tot de groep van de bedrijven die symbool staan voor competitief ondernemerschap.