Bekisters

Je werkt vooral in openlucht op grote werven. Je staat in een ploeg. Je werkuren zijn regelmatig.

Een diploma derde graad technisch of beroepssecundair onderwijs wordt gevraagd.

 

Basiscompetenties

 • Een eenvoudig bouwkundig plan lezen
 • Betonwapening plaatsen volgens plan
 • Geprefabriceerde bouwelementen plaatsen
 • Houten bekisting maken voor betonconstructies
 • Ijzervlechten
 • Prefab trappen en balkons plaatsen
 • Stortklaar beton verwerken
 • Systeembekisting monteren en demonteren
 • Ladders en stellingen monteren, demonteren en correct gebruiken
 • Veiligheidsregels toepassen

 

Specifieke competenties zijn een troef

 • Betonijzer lassen 
 • Bekistings- en wapeningsplannen interpreteren
 • Betonbewapening vervaardigen en samenstellen volgens wapeningsborderellen 

 

 

 

Beroepenfilm bekister