Jouw functie:

Je werkt vooral in open lucht op grote werven. Je staat in een ploeg en je werkuren zijn regelmatig.

Jouw profiel:

Je hebt minimum een diploma derde graad technisch of beroepssecundair onderwijs behaald.

Basiscompetenties:

 • Een eenvoudig bouwkundig plan lezen
 • Betonwapening plaatsen volgens plan
 • Geprefabriceerde bouwelementen plaatsen
 • Houten bekisting maken voor betonconstructies
 • Ijzervlechten
 • Prefab trappen en balkons plaatsen
 • Stortklaar beton verwerken
 • Systeembekisting monteren en demonteren
 • Ladders en stellingen monteren, demonteren en correct gebruiken
 • Veiligheidsregels toepassen

Specifieke competenties zijn een troef:

 • Betonijzer lassen
 • Bekistings- en wapeningsplannen interpreteren
 • Betonbewapening vervaardigen en samenstellen volgens wapeningsborderellen

Ons aanbod:

 • Interne opleiding via peterschap met mogelijkheid om door te stromen naar een volwaardige metsersploeg.
 • Competitief loon
 • Stabiel, familiaal bedrijf
 • Werknemers staan centraal en positieve groepssfeer.

Werven regio West- en Oost-Vlaanderen.
Burelen en magazijn op 2min. van E17 – afrit 4 Deerlijk


Geïnteresseerd? Stuur uw CV op naar jobs@damman.be